Samgöngustefna Búseta

Meðfram lykilhlutverki í öllu daglegu lífi skipa samgöngur stóran sess í þeirri samfélagslegu ábyrgð sem Búseti mótar sér. Sjálfbærir og virkir samgöngumátar eru aðkallandi á forsendum umhverfisins en hafa einnig umtalsverð félagsleg og heilsufarsleg áhrif.

Það er Búseta sem fyrirtæki mikilvægt að vera samfélaginu fyrirmynd í samgöngumálum en ekki síður mikilvægt gagnvart baklandi sínu í íbúðum Búseta víðsvegar um Höfuðborgarsvæðið. Búseti leggur á það áherslu að hönnun á húsnæðisuppbyggingu félagsins á komandi árum sé til þess fallin að hvetja til virkra og sjálfbærra samgöngumáta.

Búseti hvetur sitt starfsfólk til þess að:

  • Ganga til og frá vinnu. Umhverfisvænasta, ódýrasta og hollasta leiðin er á tveimur jafnskjótum.
  • Hjóla til og frá vinnu. Gildir þá einu hvort um hefðbundnar hjólreiðar er að ræða eða rafmagnshjólreiðar. Félagið setur sér það markmið að bjóða upp á góða aðstöðu fyrir hjólreiðar og önnur rafknúin samgöngutæki.
  • Notfæra sér almenningssamgöngur til og frá vinnu.
  • Starfsfólk sameinist í bíla á leið í og úr vinnu.
  • Búseti gerir samgöngusamning við þá starfsmenn sem ætla sér að ferðast að lágmarki 70% ferða sinna til og frá vinnu með sjálfbærum samgöngumátum. Því starfsfólki greiðir Búseti mánaðarlegar greiðslur eða greiðir fyrir 12 mánaða Strætókort.

Starfsfólk Búseta er hvatt til þess að nota sjálfbæra samgöngumáta til fundarsóknar utan vinnustaðar en samhliða því þarf Viðhaldsdeild Búseta á degi hverjum að sinna verkefnum víðsvegar um Höfuðborgarsvæðið – félagið kappkostar að nýta hverja ferð vel til að lágmarka akstur. Verktakar á vegum Búseta verði einnig upplýstir um samgöngustefnu félagsins og hvattir til að setja sér sambærilega stefnu. Þá er einnig markmið Búseta að bílafloti félagsins verði rafvæddur að öllu leyti árið 2025 og að bjóða starfsfólki upp á minni háttar rafknúið samgöngutæki til ferða á vinnutíma.