Heilsu- og öryggisstefna

Búseti leggur áherslu á að öryggismál séu höfð í öndvegi. Búseti leggur upp úr fagmennsku þegar kemur að framgangi verkefna á vegum félagsins. Stefna Búseta í málaflokknum er slysalaus starfsemi og vellíðan á vinnustað.

Eftirfarandi atriði mynda grunn að öryggisstefnu Búseta og skulu höfð til grundvallar þegar kemur að starfsemi á vegum Búseta. Henni skal miðlað til verktaka og undirverktaka Búseta. Þrátt fyrir að Búseti leggi áherslu á eftirfarandi atriði í starfsemi verktaka ber Búseti ekki ábyrgð á öryggi og heilsu starfsmanna á þeirra vegum.

Markmið Búseta er að:

  • Stuðla að góðum starfsskilyrðum starfsfólks og verktaka sem mynda grunn að góðri heilsu og öruggu starfsumhverfi.
  • Stuðla að starfsháttum sem koma í veg fyrir slys og óhöpp í allri starfsemi á vegum Búseta.
  • Starfsmenn og verktakar á vegum Búseta skulu ávallt nota viðeigandi öryggisbúnað við störf sín.
  • Búseti leggur áherslu á að takmarka eins og unnt er notkun efna sem eru hættuleg umhverfi og heilsu starfsmanna og verktaka á vegum félagsins.
  • Öryggi skal ávallt haft í forgrunni þegar kemur að útfærslu upplýsingatækni Búseta.
  • Búseti greiðir götu starfsfólks þegar kemur að þjálfun í öryggismálum og vinnuvernd.
  • Ábyrgð stjórnenda er skýr og öryggi starfsmanna skal ávallt skilgreint sem forgangsmál.
  • Lagalegar kröfur í öryggismálum eru lágmarksviðmið og strangari kröfur eru gerðar eftir því sem við á.

Innan Búseta er unnið eftir áhættumati þar sem atvik sem snerta öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmál eru skráð og unnið úr þeim til að draga megi af þeim lærdóm í forvarnarskyni. Öryggisstjóri er starfandi hjá fyrirtækinu sem starfar að málaflokknum í samstarfi við sinn næsta yfirmann og framkvæmdastjóra.