POLSK

„Búseti” jest spółdzielnią mieszkaniową należącą do jej członków. Celem spółdzielni jest zapewnienie członkom bezpiecznego dachu nad głową w dobrej jakości mieszkaniach i zarządzanie nimi w profesjonalny sposób, w oparciu o długofalową strategię opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju. W modelu spółdzielczym członkowie wykupują udział własnościowy, najczęściej od 10 do 30% wartości mieszkania. Ogłoszone opłaty miesięczne zawierają większość kosztów bieżących, ale struktura tych kosztów może ulegać zmianom. Comiesięczny czynsz podlega indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i nie zawiera kosztów elektryczności oraz ubezpieczenia wyposażenia mieszkania. Spółdzielcy są odpowiedzialni za utrzymywanie mieszkań w dobrym stanie.

Jak to działa i w jaki sposób ubiegać się o mieszkanie?

  1. Członkostwo jest podstawą, więc najpierw należy zapisać się do spółdzielni. Składka roczna wynosi 5.500 koron. Otrzymasz numer członkowski w oparciu o datę wstąpienia. Im niższy numer, tym lepszy.
  2. Dostępne mieszkania ogłaszane są w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w gazecie Fréttablaðið oraz na stronie spółdzielni www.buseti.is. Wszyscy członkowie ubiegać się mogą o mieszkania wybudowane za zwykłe kredyty mieszkaniowe, natomiast w przypadku mieszkań dla osób o niskich dochodach (tekjumarksíbúð) obowiązują górne pułapy rocznych dochodów.
  3. Należy złożyć odpowiednią ofertę cenową w określonych w ogłoszeniu widełkach cenowych. Sprzedający ma prawo odrzucenia oferty lub zgłoszenia kontroferty. W przypadku większej ilości chętnych decyduje wysokość oferty oraz niższy numer członkowski.
  4. Jeśli mieszkanie nie znajdzie nabywcy w pierwszym terminie, można składać oferty w dowolnym terminie. Nadal jednak zachodzi konieczność złożenia oferty.
  5. Ogólnie rzecz biorąc, należy dokonać wpłaty i umowę sfinalizować w ciągu tygodnia.
  6. Gdy otrzymujesz mieszkanie, obowiązuje ogólna zasada, że lokal jest w dobrym stanie - pomalowane są ściany, sufity i okna, czyste i wypastowane podłogi, wyposażenie i sprzęt (drzwi, blaty kuchenne, szafy, grzejniki itp.) są sprawne i w dobrym stanie technicznym, z uwzględnieniem ich wieku.
  7. Spółdzielca ma 30 dni na zgłoszenie usterek i wad, które wymagają napraw.
  8. Przed wyprowadzką mieszkanie należy doprowadzić do stanu początkowego, z uwzględnieniem naturalnego zużycia sprzętu. Wszystkie urządzenia mają być sprawne.

Spółdzielca ma większość praw i obowiązków dotyczących właścicieli mieszkań, może np. otrzymywać upusty podatkowe, tak jak właściciele domów prywatnych. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony i spółdzielca może w mieszkaniu mieszkać dowolnie długo. Búseti nie może umowy wypowiedzieć, o ile spółdzielca regularnie uiszcza opłaty miesięczne i nie łamie postanowień statutu spółdzielni.