pic7.jpg

Búseturéttur

Rekstrarform Búseta byggir á sjálfbærni og grænum áherslum

Kaup á búseturétti er valkostur fyrir þá sem vilja meira öryggi og festu en einkennir leigumarkaðinn en vilja ekki endilega kaupa fasteign. Þegar þú átt búseturétt þarftu ekki að hafa áhyggjur af ytra viðhaldi og öðru sem fylgir því að eiga og reka fasteign en þú sérð um eignina innan dyra.

Að eiga búseturétt felur í sér raunverulegt húsnæðisöryggi og langtímahugsun. Þegar búseturéttir eru auglýstir til sölu er almennt mikill áhugi fyrir þeim og ræður félagsnúmerið hver fær úthlutað (ef um er að ræða sama verðtilboð). Því lægra númer því betra og meiri líkur á að íbúðin verði þín. Því er gott að gerast félagsmaður fyrr en seinna.

Búseturéttur er þekkt form víða um heim, ekki síst á Norðurlöndunum þar sem fyrirkomulagið er útbreitt. Enda ræður búseturétthafi sínum málum að stærstum hluta sjálfur, leggur fram eigið fé en losnar undan háum kaup- og sölukostnaði, auk áhættu sem fylgir viðhaldsmálum og skuldsetningu.

Fyrir hverja?

Búseturéttur er fyrir alla sem vilja búa í vel byggðum húsum og njóta húsnæðisöryggis

Hvað er Búseturéttur?

Búseturéttur er millivegur milli leigu og eignar. Lagt er fram eigið fé til að kaupa búseturéttinn og svo greitt mánaðarlegt búsetugjald. Aðeins þú sem búseturéttarhafi getur ákveðið að selja búseturéttinn – því hann er óuppsegjanlegur. Ef þú ákveður að selja er búseturétturinn uppreiknaður á grundvelli vísitölu neysluverðs.

Hvað er innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi?

Fjármagnskostnaður íbúðar, skyldutryggingar, fasteignagjöld, hússjóður, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði. Þegar horft er til alls sem er innifalið í mánaðargjaldinu sést að um hagkvæman kost er að ræða.

Hvernig kaupi ég búseturétt?

Það er ekki flókið að kaupa búseturétt

Umsókn

 • Til að sækja um búsetuíbúð þarft þú að gerast félagsmaður í Búseta og færð þá úthlutað félagsnúmeri sem ræður forgangi í íbúðir. Árgjald fyrir félagsaðild er kr. 5.500.
 • Þú fylgist með lausum íbúðum en þær eru auglýstar á vef Búseta sem og í fasteignablaði Fréttablaðsins fyrsta virka mánudag í hverjum mánuði. Þú getur einnig skráð þig á póstlista Búseta og færð þá tilkynningu þegar íbúðir eru auglýstar.
 • Þegar þú hefur fundið íbúð sem þér líst á sækir þú um hana á vef Búseta.

Úthlutun

 • Úthlutun fer fram daginn eftir að umsóknarfresti lýkur. Úthlutunarlisti hvers mánaðar er birtur kl. 10:00 á vef Búseta sama dag.
 • Umsækjendum er raðað í röð þar sem hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir félagsnúmeri. Umsækjendur geta ekki boðið hærra en ásett verð.
 • Tveir efstu á listanum (eða fulltrúi) verða að mæta á skrifstofu Búseta klukkan 12:00 á úthlutunardegi.

Undirskrift & afhending

 • Í vikunni eftir úthlutun hittast kaupandi og seljandi á skrifstofu Búseta og semja um afhendingardagsetningu.
 • Kaupandi greiðir búseturéttinn og umsýslukostnað og skrifað er undir bráðabirgðasamning. Um samningsgerð og afhendingu nýbygginga er fjallað um í sölugögnum í hverju tilviki.
 • Viku fyrir afhendingu eru lokaskil seljanda, þá er gerð úttekt á íbúð af Búseta í viðurvist kaupanda og seljanda.
 • Búsetusamningur er undirritaður og lyklar afhentir á skrifstofu Búseta. Við afhendingu greiðir kaupandi búsetagjald fyrsta mánaðar skv. samningi.

Tengt efni

 • Úrræði fyrir fyrstu kaupendur er ekki hægt að nýta vegna kaupa á búseturétti
 • Ef búseturéttarhafi hefur fjármagnað kaup á búseturétti með bankaláni er ekki heimilt að ráðstafa séreignasparnaði inn á lánið.
 • Fordæmi eru fyrir því að fólk hafi getað nýtt séreignarsparnað til kaupa á búseturétti skv. eldri lögum/reglugerðum. Sjá nánar í reglugerð.

Reglugerð um ráðstöfun séreignarsparnaðar

Nýbyggingar og búseturéttur.

Rétthafa séreignarsparnaðar er heimilt að nýta iðgjöld af launagreiðslum til kaupa á íbúðarhúsnæði eða nýbyggingar, sbr. 2. mgr. 1. gr. Heimildin tekur ekki til kaupa á lóð, búseturétti, viðbyggingar við húsnæði eða til endurbóta á húsnæði.

Rétthafi sem hefur nýtt sér úrræði í ákvæðum til bráðabirgða XVI og XVII í lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, um ráðstöfun á séreignarsparnaði til kaupa á búseturétti er heimilt að nýta sér fyrirkomulag 2. og 3. gr., að uppfylltum skilyrðum laga nr. 111/2016, og skal tímabil þeirrar ráðstöfunar koma til frádráttar á tíu ára tímabilinu. Eftirstandandi ráðstöfunartímabil skal vera samfellt og samanlögð ráðstöfun sér­eignar­sparnaðar getur ekki numið hærri fjárhæðum en kveðið er á um í 4. gr.