Innkaupastefna Búseta

Markmið

Með innkaupastefnu Búseta setur félagið sér að markmiði að öll innkaup séu eins gagnsæ og hagkvæm og kostur er. Innkaupastefnan nær til Búseta húsnæðissamvinnufélags, Leigufélags Búseta og þeirra verktaka sem á vegum félaganna starfa. Með þarfir félagsins að leiðarljósi skal leitað eftir eins hagkvæmri niðurstöðu og mögulegt er með tilliti til gæða, kostnaðar, rekstrarkostnaðar og umhverfissjónarmiða. Í þessu samhengi er mikilvægt að horfa á tengdan og óbeinan kostnað t.a.m. vegna förgunar. Með ofangreint að augnamiði skal:

 • Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup.
 • Ávallt stunda verðsamanburð eða leita tilboða vegna innkaupa undir fimm milljónum kr.
 • Gera verðkannanir og stunda faglegan samanburð tilboða vegna allra innkaupa á vörum og þjónustu yfir fimm milljónum kr.
 • Þegar um stærri samninga er að ræða og umfang viðskipta fer yfir 15 milljónir kr. skal stunda öflun tilboða byggt á aðferðafræði útboða. Atriði sem stýra vali á samningsaðila skulu vera skýr og stunda skal faglegan samanburð á tilboðum með það að markmiði að semja við þann sem hagstæðast býður.

Nýta kosti rafrænna viðskipta með skilvirkni að leiðarljósi.

Öryggi og vistvæn innkaup

Búseti leggur áherslu á vistvæn innkaup. Það felur í sér að starfsfólk velur vörur eða þjónustu sem er síður skaðleg umhverfi og heilsu fólks. Þá er lögð rík áhersla á líftímanálgun með langa endingu þeirra vara sem valdar eru í huga.Við veljum umhverfismerktan pappír, prentþjónustu, hreinlætisefni, skrifstofuvörur, salernispappír, húsgögn og efnavörur.

 • Við innkaup hjá Búseta skal almennt velja gæði og tímalausa hönnun.
 • Búseti leggur sig fram um að reka kolefnishlutlausar bifreiðar þegar þess er kostur.
 • Hjá Búseta veljum við plastvörur, til dæmis kapla og skrifstofuvörur, sem eru án PVC.
 • Við veljum orkusparandi vörur og umhverfisvottaðar skrifstofu- og tölvuvörur ef mögulegt er. Við val á tölvubúnaði eru valdar vélar með vottun.
 • Þegar skynsamt þykir er gert við tæki í stað þess að kaupa ný.
 • Við veljum poka úr lífrænu eða endurunnu plasti og erum meðvituð um að draga úr notkun á plastpokum.
 • Við veljum lýsingarbúnað af kostgæfni byggt á skilgreingu um orkusparnað og líftíma.
 • Við innkaup og rekstur tökum við tillit til sjálfbærnisjónarmiða, s.s. gæða-, heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.

Ábyrgð og skipulagning innkaupa

Framkvæmdastjóri í samstarfi við fjármálastjóra og forstöðumann fasteignaumsjónar sjá um innleiðingu innkaupastefnunnar. Sömu aðilar sjá til að henni sé framfylgt og meta reglulega árangur af þeim markmiðum sem sett hafa verið og setja sér önnur markmið í ljósi reynslunnar.

Innkaupastefna Búseta er sett af stjórn að fenginni tillögu frá framkvæmdastjóra félagsins. Stefnan gildir frá staðfestingu stjórnar.

Uppfært 24. október 2023