Mannréttindi og mannauður

Eins og fram kemur í starfs- og siðareglum Búseta skulu allir vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kyns, kynþáttar, kynhneigðar, uppruna, litarhafts, trúarbragða, aldurs, fötlunar, hjúskapar- eða fjölskyldustöðu. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.

Mannréttindstefna

Búseti er aðili að Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð og horfir til viðmiða alþjóðaverkefnis Sameinuðu þjóðanna UN Global Compact hvað varðar áherslur og starfshætti. Að starfshættir félagsins séu í samræmi við tíu meginreglur Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumarkað, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu.

Hin tíu grundvallarviðmið

Með þátttöku í Global Compact geta fyrirtæki tekið þátt í því að þróa markaðshagkerfi sem stuðlar að velferð samfélags og umhverfis með því að samtvinna hin tíu grundvallarviðmið við heildarstefnu fyrirtækisins. Grunvallarviðmiðin eru á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála umhverfismála og baráttu gegn hvers kyns spillingu.

Mannréttindi

 • Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda
 • Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot.

Vinnumarkaður

 • Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga.
 • Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu.
 • Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.
 • Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals.

Umhverfi

 • Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.
 • Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.
 • Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni.

Gegn spillingu

 • Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum.

Mannauður

Hjá Búseta starfar átján manna samheldinn og skapandi hópur þar sem kynjaskipting er jöfn.

 • Markmið Búseta er að hafa yfir að ráða hæfu og áhugasömu starfsfólki sem skapar metnaðarfullt og jákvætt vinnuumhverfi.
 • Fjölbreyttur bakgrunnur starfsfólks Búseta gerir vinnustaðinn skemmtilegan og lagt er upp úr að búa vel að starfsfólki.
 • Með sameiginlegum gildum stillir hópurinn saman strengi, byggir öflugt félag og eftirsóknarverðan vinnustað með öflugri liðsheild og metnaði.
 • Starfsfólk Búseta er í góðu samstarfi við allmarga trausta verktaka sem starfa í þágu félagsins.
 • Þekking mannauðs og færni er mikilvægasta auðlind félagsins. Hópurinn samanstendur af einstaklingum sem sinna mismunandi störfum og búa að ólíkri reynslu og þekkingu.

Starfsfólk Búseta