Mánaðarlegt búsetugjald, framtal o.fl.

Hér er að finna gagnlegar upplýsingar um greiðslur, framtal, vaxtabætur og fleira

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi eru afborganir lána, fasteignagjöld, hiti, hússjóður, húseigendatrygging, brunatrygging, þjónustugjald og viðhaldssjóðir. Allur rekstur er innifalinn nema rafmagn í íbúðinni.

Hluti gjalda er háður ákvörðun húsfélagsins. Þá geta reglur félagsins einnig breyst sem hafa áhrif á gjaldið sem og vaxtabreytingar á markaði og breytingar á fasteignagjöldum. Búsetugjaldið er endurreiknað og leiðrétt m.t.t. breytinga á þeim gjöldum sem mynda það, a.m.k. einu sinni á ári.

Viðhaldshluti gjaldsins er tvískipur, innri sjóður íbúðar og ytri sjóður vegna utanhússviðhalds.

Mánaðarleg búsetugjald er innheimt með rafrænum greiðsluseðli í heimabanka. Gjalddagi er fyrsti hvers mánaðar.

Búseturéttur er uppreiknaður á grundvelli vísitölu neysluverðs við sölu. Búsetugjaldið er fyrir fjármagns- og rekstrarkostnaði fasteignarinnar ásamt þjónustu og er því ekki til eignarmyndunar.

Sjá nánar um ráðstöfun séreignarsparnaðar neðst hér á síðunni

Réttur til vaxtabóta fylgir búsetaíbúðum með almennum lánum.

Tekjur og eignir búseturéttarhafa hafa áhrif á upphæð bótanna, sem og vaxtagjöldin sem greidd eru inni í búsetugjaldinu.

Skrifstofan sér um að koma vaxtagjaldaupplýsingum til skattsins og eru þær forprentaðar á skattskýrslu rétthafa.

Umsókn um fyrirframgreiddarvaxtabætur hjá RSK.

Reiknivél RSK vegna vaxtabóta

Hluti búseturéttaríbúða eru fjármagnaðar með lánum frá Íbúðalánasjóði sem ætlaðar eru einstaklingum og fjölskyldum sem eru undir uppgefnum eigna- og tekjumörkum.

Upplýsingar um tekju- og eignarmörk:
Félagsmálaráðuneytið
Reglugerð nr. 156/2019

Búseturéttaríbúðir sem auglýstar eru með tekjumarki veita rétt til húsnæðisbóta en ekki vaxtabóta.

Upplýsingar um húsnæðisbætur:
www.husbot.is

Ef búseturéttarhafi sér fram á að eiga erfitt með að standa skil á greiðslu er mikilvægt að hafa samband við skrifstofu félagsins. Hægt er að greiða inn á greiðslukröfu til að draga úr innheimtukostnaði og dráttarvöxtum.

Innheimtuferli félagsins er samkvæmt samningum, samþykktum, lögum og góðum viðskiptaháttum.

Við hvetjum íbúa eindregið til að standa í skilum til að forðast dráttarvexti og annan innheimtukostnað s.s. lögfræðikostnað.

Athugið að vanskil á mánaðarlegu búsetugjaldi geta leitt til riftunar á samningi.

Ferli vanskila

  • Íbúar fá greiðsluseðil í netbanka með gjalddaga 1. hvers mánaðar.
  • Ef krafan er greidd eftir eindaga þá leggjast dráttarvextir ofan á hana frá gjalddaga.
  • Innheimtuviðvörun er send frá banka og leggst kostnaður vegna hennar á kröfuna.
  • Ef krafan er ekki greidd innan 34 daga frá gjalddaga þá fer hún í milliinnheimtu hjá Motus. Ef hún er enn ógreidd eftir 65 daga þá er hún send í lögfræðiinnheimtu.

Í þessu ferli hefur íbúi í raun tvenn mánaðamót til greiðslu áður en málið fer í milliinnheimtu og þrenn mánaðamót þar til málið fer áfram í lögfræðiinnheimtu.
Ef skuldir búseturéttarhafa aukast og fyrri mánuður er kominn í lögfræðiinnheimtu fer viðbótarskuldin beint til lögfræðiinnheimtu.

Skrifstofa Búseta sér um forprentun á skattframtal búseturéttarhafa.
Upplýsingar sem koma fram eru:

  • Upphæð búseturéttar
  • Vaxtagjöld
  • Eftirstöðvar lána